Fiskeregler

Minimimått för Gös är 45cm.

Trolling är tillåtet med max fyra drag/båt.

Giltigt fiskerättsbevis/fiskekort skall medföras vid fiske och på anmodan uppvisas för fisketillsynsman eller fiskerättsägare. Följ givna regler, så blir fisket trivsammare!

Fiskerättsbevis – medlemmarnas eget fiske

Medlem (fiskerättsägare) skall inneha fiskerättsbevis för att nyttja sin fiskerätt. Fiskerättsbevis utfärdas på anmodan av styrelsen.

Fiskrättsbevis berättigar innehavaren att fiska för husbehov:

– inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten med alla lagliga redskap.

– inom hela fiskevårdsområdet med handredskap (metspö, kastspö, flugspö, pimpelspö) samt med angeldon och mörtstuga.

Utestående redskap skall vara utmärkta (uppbojade) och märkta med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Upplåtelse av fiske

Fiske upplåtes till allmänheten genom försäljning av fiskekort som berättigar innehavaren att fiska, med handredskap (metspö, kastspö, flugspö, pimpelspö) samt med angeldon och mörtstuga, inom hela fiskevårdsområdet.

Njut av vår vackra natur och var rädd om den!

Skräpa ej ner!

Lycka till med fisket!