Fiskenytt

Gullspångsöring har inplanteras under 2014 . Rapportera eventuella fångster, tack!