Lungsunds fiskevårdsområde omfattar sjöarna Storlungen. Öjevettern och Lillungen vattendragen Bjurbäcksälven,Bjurbäckskanalen och Lungälven samt Bogåstjärn. (Se karta) Området omfattar ca 1 300 ha och har bra fiske på gädda, gös och abborre.

sjo1

rulle

sjo2