Provfiske i Storlungen och Öjevettern

Om ni sett någon som lagt ut hejdlöst många nät på ett begränsat område är det säkert Per-Arne Holt-Seeland, en norrman som bedrivit provfiske 13 till 17 Juli. Ingen rovfiskare således. Per-Arne har ett mycket gott rykte inom detta område och arbetar inom hela Norden. Provfiske sker på sommarhalvåret. Analys och rapporter gör han på senhösten-vintern och då i samarbete med limnologer och vattenbiologer från Oslo universitet SLU och andra.

Under 4 dygn har han lagt ut ca 1000m nät per dygn med varierande maskstorlek .

Per-Arne har valt 4 platser, som han efter 25 års erfarenhet räknar med är signifikanta.

Efter att näten tagits upp på morgonen har all fångst registrerats vad gäller fiskart, kön, vikt och längd och var de har fångats. De större rovfiskarnas maginnehåll har också registrerats.

Förutom nätfiske har Per-Arne kontrollerat art och mängd av växt och djurplankton på olika platser samt vattenkvaliteten i viss mån.

På lördagen, efter slutfört provfiske, träffade några ur styrelsen Per-Arne. Vi fick en mycket intressant diskussion och fick ett mycket stort förtroende för Per-Arnes erfarenhet och kunskaper. Redan på detta stadium tyckte han sig se en obalans, med alltför mycket vitfisk.

Vi ser fram mot en rapport någon gång i januari. Här kommer Per-Arne,förutom att rapportera resultatet, att ge förslag till åtgärder för att förbättra fiskebeståndet i sjöarna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *